Assegurança del Voluntari

By Suport Associatiu & Ferrer&Ojeda

Politica privacitat

Politica privacitat subtitulo

Dashed paragraf

Titular

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES - POLÍTICA DE PRIVADESA

En compliment de l'establert en l'Art. 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem així mateix del següent:

Ferrer & Ojeda Associats, Corredoria d'Assegurances, S.L. disposa d'un fitxer o base de dades dels seus clients, que recull les necessàries per al compliment de les seves funcions i tasques professionals i comercials d'assessorament, assistència i mediació en matèria d'assegurances.

Són destinataris d'aquesta informació, a més d'aquest corredor, la companyia o companyies asseguradores, conservació i transmissió que així mateix vostè AUTORITZA. Arribat el cas que decidís no renovar una pòlissa, ja sigui amb la finalitat de substituir-la o reemplaçar-la per una altra del seu interès, ja sigui en general per continuar presentant-li ofertes d'altres productes asseguradors o financers del seu possible interès i arribat el cas que així ho accepti, mitjançar-los.

Vostè pot accedir a aquestes dades, així com rectificar-los i cancel·lar les mateixes. El responsable del fitxer o base de dades és Ferrer & Ojeda Corredoria d'Assegurances, S.L.