Assegurança del Voluntari

By Suport Associatiu & Ferrer&Ojeda

Condicions generals

Condicions generals subtitulo

Dashed paragraf

Titular

Accepto en tots els seus termes les Condicions d'adhesió a aquesta Pòlissa d'Assegurances (disponible aquí), declarant expressament que la meva organització no es dedica a cap de les causes d'exclusió:

- Activitats professionals remunerades.

- Activitats que impliquin incompliment de lleis.

- La pràctica o formació d'esports de risc

Autoritzo al fet que les dades facilitades siguin inclosos en una base de dades propietat de Ferrer & Ojeda a fi de desenvolupar totes les gestions associades a la contractació d'aquestes pòlisses, podent a tot moment accedir com a usuari registrat amb el meu Login i Password per modificar-ho eliminar aquestes dades, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.