Assegurança del Voluntari

By Suport Associatiu & Ferrer&Ojeda

Avis legal

Avis legal subtitulo

Dashed paragraf

Titular

AVÍS LEGAL

LSSI - LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

En compliment de l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic Ferrer & Ojeda Associats, Corredoria d'Assegurances, S.L., informa:

Ferrer & Ojeda Associats Corredoria d'Assegurances és una Societat Limitada, amb domicili social en c/ Tamarit, 155 de Barcelona, amb correu electrònic ferrerojeda@ferrerojeda.com, amb el domini www.ferrerojeda.com. Aquesta societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb el C.I.F.: B58265240, tom 7925, llibre 7185 secció 2ª:., foli 61, fulla 92589, inscripció 1ª:.

Ferrer & Ojeda és una marca comercial registrada en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (B.O.P.I.) de Barcelona amb el número 1808384/6, classe 36.

CONDICIONS DE LA VENDA

Els preus calculats en aquest lloc web són els preus que finalment haurà d'abonar l'entitat assegurada en cas d'estar interessada en la cobertura. No existeixen recàrrecs ni impostos posteriors. Solament hi haurà modificacions en el preu en cas que l'entitat assegurada desitgi ampliar la cobertura.

L'Assegurat pot escollir la manera de pagament entre,

Targeta de crèdit:

Aquest procediment de cobrament garanteix la cobertura immediata, recepció de la documentació per correu electrònic una vegada confirmat el pagament per part de l'entitat bancària.

Si tria aquesta forma de pagament entrarà a la pàgina web segura de la nostra entitat bancària, on se li sol·licitarà el nombre de la seva targeta i la data de caducitat. Per a la seva tranquil·litat, el Banc Sabadell li garanteix una absoluta seguretat, ja que tant les seves dades personals com els de la seva targeta viatgen encriptats gràcies al servidor segur SSL proporcionat per aquesta entitat financera

Les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrats en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc. Així mateix, a cap moment Ferrer & Ojeda Associats, Corredoria d'Assegurances, S.L. rep les dades de la seva targeta, solament la confirmació del pagament

Transferència bancària:

En aquest cas no tindrà cobertura fins que no s'hagi verificat la correcta recepció del pagament al compte següent:

- Ferrer & Ojeda Associats Corredoria d'Assegurances, S.L.

- ES88 0081 0005 8600 0166 3171

Per agilitzar el enviament del certificat pot transmetre'ns el justificant de la seva transferència per correu electrònic a tblay@ferrerojeda.com indicant el nom i el CIF de l'entitat contractant.

DEVOLUCIONS

La contractació de la pòlissa del voluntari no admet devolucions ni cancel·lacions parcials una vegada contractat i realitzat el pagament. Una vegada realitzat el pagament mitjançant les formes de pagament establertes s'expedirà un certificat que atorgarà la cobertura contractada fins al venciment corresponent, no podent anul·lar-se ni cancel·lar-se de cap manera fins al venciment.

RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte no es renovarà automàticament en arribar el seu venciment. La nostra plataforma li avisés del venciment de la cobertura i del procediment a realitzar en cas de voler contractar la renovació.

LLEI DE MEDIACIÓ 26/2006 DE 17 DE JULIOL

En compliment de l'article 33 de la Llei de Mediació Ferrer & Ojeda Associats Corredoria d'Assegurances, S.L., està inscrita en el Registre de la Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions amb el nº. J-812. Té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil amb la companyia Axa Assegurances. Disposa de garantia de caució amb la companyia Crèdit i Caució.

DEPARTAMENT D'ATENCIÓ Al CLIENT

De conformitat amb l'establert en l'Ordre ECO 734/2004, d'11 de març (BOE 24 de març de 2004), li informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot dirigir-se al nostre Departament d'atenció al client, l'adreça del qual és:

COL·LEGI DE MEDIADORS D'ASSEGURANCES DE BARCELONA

Ps. Sant Joan, 33
08010 Barcelona
elcol-legi@elcol-legi.org